Přejít k hlavnímu obsahu

Lvovská oblast je jednou ze samosprávných oblastí Ukrajiny, rozkládá se v západní části země u hranic s Polskem. Je centrální částí historického regionu Halič, po staletí byla součástí Polska, resp. Rakouského císařství. Hlavním městem oblasti je Lvov, jehož centrum je zapsáno na seznam UNESCO. V regionu se dochovalo značné množství starověkých dřevěných kostelů, zejména čtyři karpatské dřevěné chrámy, které figurují na seznamu světového dědictví UNESCO. Lvovská oblast je převážně pahorkatinná s průměrnou výškou okolo 300 m., na jihu se zvedají lesnaté Karpaty. Bukové lesy regionu jsou také zapsané na seznamu UNESCO jako část makroobjektu pod názvem „Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy“.  Území Lvovské oblasti se svažuje jednak na sever k Volyni (údolí řeky Buh), jednak na jihovýchod (údolí Dněstru). Na severozápadě do oblasti zasahuje vysočina Roztoččja, jejíž nejvyšší vrchol – kopec Vysokyj Zamok – leží v samém centru Lvova. V pánvi při úpatí Karpat jsou ložiska ropy a zemního plynu; na severu oblasti leží Lvovsko-volyňská uhelná pánev. Ve městě Brody se setkávají ropovody Družba a Oděsa-Brody. Rozšířen je strojírenský a chemický průmysl a různá odvětví lehkého průmyslu, zejména potravinářský.

Nejvyšší političtí představitelé:
Maksym Kozytskyi, předseda oblastní administrativy
Rozloha:
21 833 km²
Počet obyvatel:
2 529 608
Hlavní město:
Lvov
Oficiální stránky: