Přejít k hlavnímu obsahu

Pays de la Loire je francouzský region ležící na západě Francie. Jak  název napovídá, regionem protéká  řeka Loira a ústí zde do Atlantského oceánu. Její pobřeží je zařazeno na seznamu světového dědictví UNESCO. Pro Pays de la Loire je typická rovinatá krajina posetá romantickými zámky a hrady, několik set kilometrů dlouhé pobřeží Atlantiku i stovky kilometrů splavných vodních cest. Podnebí je zde mírné a krajina plná zeleně. Mezi nejvýznamnější odvětví z ekonomického hlediska patří: zemědělství-potravinářství, zpracovatelský průmysl, letecký průmysl a cestovní ruch.

Nantes leží na řece Loiře a nachází se zhruba 50 km od pobřeží Atlantského oceánu. V Nantes žije více než 292 000 obyvatel, což z něho činí 6. nejlidnatější město země. Ve městě se nachází mezinárodní letiště a s Paříží jej propojují i vlaky TGV. V Nantes se nacházel historicky významný přístav na řece Loiře, který byl v 18. a 19. století jedním z nejfrekventovanějších v Evropě. Díky obchodu se zámořím a hlavně s otroky v této době město nesmírně zbohatlo.


Nantská akademie

Mladá a dynamická akademie 

Nantská akademie je školský správní obvod pro region Pays de la Loire. Spadá pod ni 5 okresů s několika velkými městy (Nantes, Angers, Le Mans), stejně jako pobřežní zóny (Loire-Atlantique, Vendée) nebo zemědělské oblasti (Sarthe, Mayenne).

S více než 800 000 žáky a 4 000 školami a vzdělávacími institucemi od základního školství až po vysoké školy je 4. největší akademií ve Francii. Úspěšnost studentů u zkoušek je zde vyšší, než je celonárodní průměr (v roce 2013 - nejlepší národní výsledky u maturitních zkoušek).

Téměř 30 % žáků má zájem o odbornou maturitu, proto odborné vzdělávání představuje významnou součást místního školství. Ostatně region studentům svou rozmanitostí nabízí širokou škálu oblastí, ve kterých absolventi odborných škol mohou najít uplatnění.

Akademie významně podporuje i spolupráci škol se zahraničními institucemi. S 10 partnerskými zeměmi je Nantská akademie 3. ve Francii co do počtu partnerství se zahraničím: Maroko (Doukkala Abda), Velká Británie (Nottingham/Somerset/Wigan), Španělsko (Cantabrie), USA (státy Maine a Washington), Německo (Schleswig-Holstein), Itálie (Émilie-Romagne) a Mexiko (Youcatan).

Nantská akademie stála u zrodu mnoha projektů rozvíjejících různé typy výměn a mobilit. Všechny jsou postaveny na principu reciprocity se zahraničním partnerem, který přijímá ale i vysílá žáky, vyučující, vedení vzdělávacích institucí nebo inspektory.

Nejvyšší představitel Nantské akademie:
William Marois, ředitel úřadu (recteur)
Nejvyšší političtí představitelé:
Bruno Retailleau, prezident regionu
Rozloha:
32 000 km²
Počet obyvatel:
3 718 512
Hlavní město:
Nantes
Členění:
5 departementů, 17 arrondisementů, 192 kantonů, 1 503 obcí
Oficiální stránky Nantské akademie: Oficiální stránky: