Přejít k hlavnímu obsahu

Horní Falc je jedním ze sedmi vládních okresů Bavorska a druhým nejmenším bavorským okresem. Přesto v letech 2003 až 2013 dosáhl nadprůměrného ekonomického růstu a zaznamenal tak nejvyšší nárůst HDP v Bavorsku o 37,5 %. Největší průmyslová odvětví v Horní Falci jsou výroba elektrického příslušenství pro stroje a automobily. K tomu patří i metalurgická výroba, výroba skla a keramiky jako i zpracování kamene. Großraum Regensburg je sídlem mnoha velkých světových značek jako BMW, Continental, Infineon, Siemens nebo Krones. Tato ekonomická struktura je podporována dobrým vzdělávacím a výzkumným systémem. Horní Falc má univerzitu v Regensburku (správní město) a dvě technické vysoké školy v Amberg-Weiden a Regensburku. K tomu se řadí i Technologiecampus Cham s hlavní náplní, kterou je Mechatronika, Gesundheitscampus Bad Kötzting a Fraunhofer UMSICHT Institutsteil v Sulzbach-Rosenberg. Tak je např. Regensburg po Mnichově druhým největším biotechnologickým pracovištěm v Bavorsku a v celém Německu pak na pátém místě. Další důležitý ekonomický ukazatel představuje turismus. Horní Falc se vyznačuje bohatými kulturními a stavebními památkami, které ročně přitahují tisíce návštěvníků. Tři dálnice a tři centrální železniční osy, které tvoří severojižní a východozápadní spojení skrze Horní Falc, se starají o optimální dosažitelnost a dobré napojení na mezinárodní dopravní síť. Horní Falc je tímto jednou z nejperspektivnějších zemí Bavorska, která v rámci Evropského regionu Dunaj – Vltava spolupracuje se sousedními zeměmi v Rakousku a České republice a v každém ohledu se vyplatí nejenom obchodní návštěva ale i soukromá!

Nejvyšší političtí představitelé:
Franz Löffler, zemský prezident a člen Prezidia ERDV
Axel Bartelt, vládní prezident
Rozloha:
9 690 km²
Počet obyvatel:
1 092 339
Hlavní město:
Regensburg
Správní členění:
7 zemských okresů + 3 městské okresy
Oficiální stránky: