Přejít k hlavnímu obsahu

Jihomoravský kraj se rozkládá v jihovýchodní části České republiky při hranicích s Rakouskem a Slovenskem a sousedí s dalšími pěti kraji. Kraj je rozlohou i počtem obyvatel čtvrtým největším krajem České republiky. Území kraje je členěno na 7 okresů a 21 správních obvodů s rozšířenou působností. Z 673 obcí Jihomoravského kraje je 49 městy, z nichž největší Brno je zároveň druhé největší město České republiky (počet obyvatel k 30. 9. 2015 byl 376 561, 32 % obyvatel kraje), 5 okresních měst se nachází ve velikostní skupině 20 až 50 tisíc obyvatel. Naopak 111 nejmenších obcí má méně než 200 obyvatel. Podíl nezaměstnaných v Jihomoravském kraji (7,0 % k 31. 12. 2015) se dlouhodobě pohybuje nad průměrem České republiky a kraj se nachází na 4. nejhorší pozici ve srovnání s kraji ostatními. Naproti tomu hodnota HDP na obyvatele (83,1 % průměru EU v roce 2014) je po Praze nejvyšší mezi kraji České republiky.

Mezi největší zaměstnavatele patří TYCO Kuřim (elektrotechnický průmysl) nebo IBM Global Services (IT služby). V posledních letech významný rozvoj zaznamenal výzkum a vývoj (výzkumná centra CITEC nebo ICRC). Dle údajů agentury CzechInvest patří kraj dlouhodobě k nejoblíbenějším cílům investorů, především díky své poloze a dostupné pracovní síle. Jihomoravský kraj je po Praze nejnavštěvovanějším krajem České republiky, za což vděčí rozmanité přírodě, významným kulturním památkám, tradici vinařství (na území kraje leží 91 % vinic České republiky), folkloru, možnostem turistiky a cykloturistiky, rozvíjejícímu se lázeňství, tradici veletrhů, bohatému kulturnímu životu a pohostinným obyvatelům.

Lákadlem pro davy fanoušků z celé Evropy je i Masarykův okruh v Brně, kde se pořádá řada motocyklových a automobilových závodů, včetně prestižní Velké ceny silničních motocyklů.

Nejvyšší političtí představitelé:
Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
Rozloha:
7 195 km²
Počet obyvatel:
1 180 997
Hlavní město:
Brno
Správní členění:
7 okresů
Oficiální stránky: