Přejít k hlavnímu obsahu

Plzeňský kraj se rozprostírá na jihozápadě České republiky a svou rozlohou je třetím největším krajem v České republice. Velmi výhodná je poloha regionu mezi hlavním městem Prahou a Spolkovou republikou Německo. Pro Plzeňský kraj je typický vysoký počet malých sídel s nerovnoměrným rozmístěním. Přirozeným centrem regionu je město Plzeň, Evropské hlavní město kultury 2015 a čtvrté největší město České republiky. Menšími centry jsou města Klatovy, Domažlice, Tachov a Rokycany.  Na tvorbě HDP České republiky se Plzeňský kraj podílí 5,2 procenty. Region patří v rámci ČR k oblastem s dlouhodobě nízkou mírou nezaměstnanosti, která se pohybuje okolo 4,2 procent. Plzeň je významným univerzitním městem, Západočeskou univerzitu s devíti fakultami a téměř 60 katedrami studuje 12 tisíc studentů. Plzeňský kraj je vyhledávanou turistickou destinací s řadou historických památek a přírodních atraktivit, nabízí ideální podmínky zejména pro pěší turistiku, cykloturistiku a zimní sporty. Značnou část území regionu pokrývají zalesněná pohoří, z nichž nejvýznamnější jsou Šumava na jihu, Český les na jihozápadě a Brdy na východě území.

Nejvyšší političtí představitelé:
Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje
Ivo Grüner, náměstek hejtmana  a člen Prezidia ERDV
Rozloha:
7 561 km²
Počet obyvatel:
580 121
Hlavní město:
Plzeň
Správní členění:
7 okresů
Oficiální stránky: