Přejít k hlavnímu obsahu

Provincie se nachází na severovýchodě země a hraničí s Ruskem. Hlavním městem je Harbin.

V současné době je zde v provozu 5.464 km železnic, 67.076 km silnic (z toho 958 km dálnic) a 5.057 km vodních cest (otevřené přístavy ve městech Harbin, Jiamusi, Heihe a Tongjiang). Nachází se zde 5 civilních letišť – Harbin, Qiqihar, Mudanjiang, Jiamusi a Heihe.

Zásoby ropy, grafitu, silimanitu, čediče a mramoru se řadí na první místo v ČLR. Lesní porosty pokrývají 43,6% rozlohy provincie. Plocha vhodná pro lesní hospodářství činí 31,75 mil. ha, což tvoří 69,8% celého území provincie. Provincie má rovněž bohaté zásoby vodních zdrojů.

Do tvorby HDP nejvíce přispívá sekundární sektor (54,9%). Provincie má velmi vhodné podmínky pro rostlinnou (pěstují se především sójové boby, pšenice, kukuřice, brambory, rýže, cukrovka, lněné vlákno) i živočišnou výrobu (planina Songnen se řadí mezi 3 největší pastviny pro ovce na světě, dále se chová hovězí skot, drůbež). Provincie se stává největší základnou na výrobu „zelených“ potravin v ČLR.

Provincie je hlavním producentem energie, dřeva (1. místo), průmyslových zařízení a chemických surovin. Nacházejí se zde sektory: strojírenství, hutnictví, výroba elektřiny, petrochemický průmysl, těžba uhlí, dřevozpracující průmysl, výroba stavebních materiálů, farmaceutický, potravinářský, lehký a textilní průmysl.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

  • textilní průmysl – zpracování lnu;
  • přeměna zemědělské půdy na lesy, ochrana přírodních lesů;
  • vývoj a využití zavlažovací technologie;
  • výzkum, vývoj a užití technologie na zpracování uhlí;
  • intenzivní zpracování grafitu;
  • výroba čínských tradičních léčiv - zmrazené, suché prášky;
  • výroba elektrických přístrojů, inteligentních systémů řízení a kontrolních systémů pro     elektrickou síť
  • výstavba a provoz městských zařízení pro dodávky plynu, tepla a vody a kanalizace;
  • cestovní ruch – zimní turistika;
  • rozvoj osobní dopravy po silnicích.
Nejvyšší političtí představitelé:
Wang Wentao, guvernér
Rozloha:
454 800 km²
Počet obyvatel:
38 000 000
Hlavní město:
Harbin