Skip to main content

Fórum Partnerských regionů Jihočeského kraje začalo za účasti hejtmana jihočeského kraje Martina Kuby a předsedy vlády ČR Petra Fialy.  Téma bylo jasné: energetická krize. Tu by měl, podle Kuby urychlit projekt malých modulárních reaktorů.

Krize v evropské energetice urychluje projekt malých modulárních reaktorů v České republice. Nový malý modulární reaktor by měl v areálu Jaderné elektrárny Temelín vyrůst už v první polovině příštího desetiletí. Vyplývá to z dohody mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ. Ta spolu s dceřinou firmou ÚJV dnes podepsala s krajem smlouvu o vzniku Jihočeského jaderného parku (South Bohemia Nuclear Park), která se přípravou pilotního projektu zabývá. Práce výrazně urychlila současná energetická krize a potřeba posilování energetické bezpečnosti. 

Společná firma South Bohemia Nuclear Park (Jihočeský jaderný park) má za cíl výrazně usnadnit stavbu prvního pilotního projektu. Areál ve stávající Jaderné elektrárně Temelín poskytuje chráněný, prozkoumaný prostor, přítomnost odborných pracovníků zajišťuje synergický efekt při plánování, výstavbě a provozu. 

Je to nejlepší možný prostor pro pilotní projekt. Souběžně zde ale probíhá i příprava stavby dalších dvou standardních bloků. A s maximálním nasazením pracujeme i na projektu nového jaderného bloku v Jaderné elektrárně Dukovany, kde očekáváme nabídky do konce listopadu. Pro zachování a posílení energetické bezpečnosti naší země děláme maximum,“ říká předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš.

V Temelíně by mohl vyrůst nejen samotný blok, ale také školicí, servisní a vývojové zázemí pro další evropské uživatele. 

Chceme, aby se jižní Čechy staly technologickou špičkou. Nejde jen o samotný malý blok, ale naší snahou zde bude vybudovat celou technologickou základnu, včetně výzkumných, školicích a servisních zařízení. Jde o obrovskou příležitost s velmi vysokou přidanou hodnotou nejen pro bezemisní a stabilní energetiku, ale i hospodářský rozvoj, vysoké školství a řadu dalších sektorů,“ doplňuje předseda Asociace krajů České republiky a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Firmy, které malé modulární bloky vyvíjejí, avizují jejich první komerční nasazení do konce desetiletí a zájem o ně výrazně roste. „S ohledem na současnou situaci tento projekt urychlujeme. Vidíme, že bude nutné nahradit řadu uhelných elektráren a tepláren a zároveň zachovat v maximální míře soběstačnost. Modulární reaktory jsou z tohoto pohledu bezpečnou a velmi efektivní cestou,“ doplňuje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ Tomáš Pleskač. 

Malé modulární reaktory mají být o něco menší než stávající jaderné bloky, je možné je vyrábět sériově a soustředit jich víc na jednom místě.

Skupina ČEZ už podepsala memoranda o spolupráci v oblasti malých modulárních reaktorů s firmami NuScale, GE Hitachi, Rolls Royce, EdF, KHNP a Holtec. Prostřednictvím dceřiné společnosti ÚJV Řež je i sama vyvíjí. V pokročilém stádiu výzkumu je například projekt HeFASTo nebo projekt Energywell.  Intenzivní spolupráci v této oblasti navázala i s firmou Westinghouse. 

Jihočeský jaderný park je společným projektem všech zúčastněných stran, který zastřešuje výzkum, vývoj, komunikaci a přípravu samotné stavby. O investorovi malého modulárního reaktoru ale ještě není rozhodnuto. Jasné je ale místo, kde by měl vyrůst. Prostor je součástí širšího areálu Jaderné elektrárny Temelín. Jde o maximálně vhodnou a prověřenou lokalitu, což dokázala i nedávno ukončená speciální seizmická mise.