Sverdlovská oblast

Sverdlovská oblast patří mezi ekonomicky nejsilnější oblasti Ruské federace. Její síla a význam pramení především z rozsáhlé průmyslové základny a značného bohatství nerostných surovin - zejména železa a barevných kovů. Vzhledem k tomu, že významná část území leží na asijské straně Uralu (v Evropě leží jen jeho jihozápadní výběžek), jde o nejlidnatější oblast v asijském Rusku a pátou nejlidnatější v celé federaci. Je začleněna do Uralského federálního okruhu.

Hlavním městem je  Jekatěrinburg (1,42 mil. obyvatel), který patří mezi pět největších měst Ruska a zaujímá vedoucí místo jako centrum v euroasijském prostoru. Sverdlovská oblast se nachází 2000 km východně od Moskvy, na hranici mezi Evropou a Asií, má příznivou zeměpisnou polohu na křižovatce transkontinentální trasy přepravy nerostných  materiálů, zboží, finančních, lidských a informačních zdrojů. Klíčové pozice zaujímají sverdlovské podniky v těžkém průmyslu, a to především v metalurgii a strojírenství se zaměřením na výrobu zařízení pro metalurgický, chemický, petrochemický, elektrotechnický a železniční průmysl. Velmi silná je tradiční výroba těžké vojenské techniky. Strojírenství oblasti dnes představuje 210 velkých podniků, 11 výzkumných institutů a konstrukčních kanceláří, více jak 140 menších podniků, 3 regionální technologická centra, 43 obchodních skupin. Mnohé z těchto závodů úspěšně exportují svou produkci na zahraniční trhy. Mezi priority rozvoje Sverdlovské oblasti patří ambice stát se centrem mezinárodní spolupráce v evroasijském prostoru.

Nejvyšší představitel regionu: Evgenij Vladimirovič Kujvašev, gubernátor
Rozloha:     194 800 km2
Počet obyvatel:  4 325 256
Hlavní město:        Jekaťerinburg
Správní členění:     30 rajónů
Oficiální stránky:       www.midural.ru